Czym jest EC?

EC (Electronic Commutation = komutacja elektroniczna) to inteligentne elektroniczne sterowanie silnikiem. Dla zilustrowania zalet technologii EC pomocne jest porównanie z przestarzałą technologią silników AC. 

Powszechnie stosowane silniki AC (Alternating Current = prąd zmienny) mają zasadniczą wadę. Za sprawą częstotliwości sieciowej prądu podczas zasilania, prąd elektryczny zmienia kierunek 100 razy na sekundę. 

  • Tym samym pole magnetyczne wytwarzane jest także 100 razy na sekundę. 
  • To pole magnetyczne potrzebne jest do przenoszenia energii na poruszającą się część silnika (wirnik). 
  • Tak zwane „przebiegunowanie”, fachowo „strata przemagnesowania w rdzeniu żelaznym silnika”, zużywa energię.

Inteligentne silniki EC (Electronic Commutation) są natomiast silnikami prądu stałego.

  • Ruch obrotowy wirnika nie jest generowany przez zmianę kierunku przepływu prądu, a przez inteligentne przełączanie uzwojenia silnika. 
  • Nie występują tu więc pożerające energię „straty przemagnesowania”. 
  • Co więcej, poprzez taktowanie prądu trójfazowego możliwe jest wysterowanie rzeczywiście wymaganej prędkości wirnika.

Podsumowanie:
W przeciwieństwie do konwencjonalnych silników AC, silniki EC są monitorowane w każdym punkcie pracy przez układy elektroniczne, które nastawiają optymalną komutację dla każdej prędkości obrotowej i zakresu ciśnienia.

Oznacza to, że silniki EC oferują bardzo dobrą regulację prędkości, a przede wszystkim są bardzo wydajne w zakresie obciążenia częściowego. Nie wymagają one zewnętrznego przełącznika skokowego. Ponadto technologię tę można bardzo łatwo zintegrować ze strategiami IoT poprzez komunikację Modbus. " 

Z powrotem